ImageNaprosto neuvěřitelné paragrafy vytvořili autoři připravované "protiteroristické" novely trestního zakoníku.Zajímavá je především jeho hlava pátá - trestné činy proti majetku. Pro běžného smrtelníka, který nepracuje na poli kryptoanalýzy, matematiky či návrhu a správě počítačových systémů, je nejzajímavější §206:


§ 206

Poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah do vybavení počítače z nedbalosti

(1) Kdo z nedbalosti porušením povinnosti vyplývající ze zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uložené podle zákona nebo smluvně převzaté

a) data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči informací zničí, poškodí, pozmění nebo učiní neupotřebitelnými, nebo

b) učiní zásah do technického nebo programového vybavení počítače nebo jiného technického zařízení pro zpracování dat,

a tím způsobí značnou škodu, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců, propadnutím věci nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody až na dvě léta, propadnutím věci nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu.
Vězením až na dva roky bude potrestán ten, komu vytuhne či se - i z nedbalosti - zaviruje počítač a v důsledku toho jeho zaměstnavatel přijde o jakkoliv cenná data. Když přijde o bezcenná data...tak dostanete minimálně šest měsíců natvrdo.

Pokud například při manipulaci se systémem M$ Windows na počítači svého zaměstnavatele omylem vyhodíte obsah celého disku do koše,bez ohledu na to,zda na něm byla nějaká cenná data;několik měsíců v káznici vás nemine.


Pozor si dejte také na to,aby vám nějaké cédéčko vašeho zaměstnavatele upadlo na zem a poškrábalo se .V takovem případě už si rovnou sbalte pastu a kartáček na zuby.

Kdo poruší bezpečnostní opatření a tím neoprávněně získá přístup k počítačovému systému nebo k jeho části, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, domnívají se předkladatelé novely v § 204.

Dvojnásob trestaným má být ten, kdo neoprávněně užije data zde uložená či neoprávněně vloží data do počítačového systému nebo na nosič informací...

Trestným má být už jen znalost postupů nebo vlastnictví počítačového programu, pomocí něhož lze získat přístup k počítačového systému nebo jeho části (§ 205).

Současný návrh §205 trestního zákona však také znamená téměř jistotu, že potrestán bude i vědeci v oboru kryptoanalýzy,která je touto novelou postavena mimo zákon.

Odkazy:
Návrh novely trestního zákoníku.
Bude věda trestná ?
Budou penetrační testy trestnou činností ?
Trestní zákoník na pořadu schůze
Šikana zaměstnaců, kteří pracují s počítačem, šikana novinářů a protiteroristická hloupost
S novou protiterorostickou úpravou trestního zákoníku bude zřejmě psina

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit