Základní životní cíl psychopatů je jen jeden - moc, a to pokud možno absolutní, bezúčelná moc. 

Existují dva typy psychopatů, kriminální a „nekriminální“.

Bez zájmu médií zůstal nález Ústavního soudu ČR III. ÚS 298/12 z 13. 12. 2012, přestože se bezprostředně týká (nejen) práv zaměstnanců (Loajalita k zaměstnavateli vs. ochrana veřejného zájmu). Na vyhlášení tohoto důležitého a průlomového nálezu novináři nepřišli. Text je dostupný na stránkách Ústavního soudu ČR. Nález je významný nejen z hlediska ekologických iniciativ, nýbrž zejména tím, že boří „zlatá telata“ naší postkomunistické právní ideologie, kupř. ad absurdum dováděné principy jako je zásada „pacta sunt servanda“ nebo ničím neomezené pojetí principu „smluvní svobody“. Svůj význam má nález i v oblasti pracovněprávních vztahů, kde se rozrůstá zneužívání institutu okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnavateli, včetně vyloženě kriminálního jednání některých zaměstnavatelů.