Web kdesekouri.cz (kdesenekouri.cz) zobrazuje podniky kde se kouří nebo nekouří.

Po příspěvku "Jak poznáte psychopaty mezi námi", kde jsme se podívali na psychopaty obecně se dnes podiváme na jednu z nejnebezpěčnějších poruch osobnosti podrobněji. Jde o disociální poruchu osobnosti.


Wikipedie o disociální poruše osobnosti říká:

Disociální porucha osobnosti (podle Mezinárodní klasifikace nemocí F60.2)

* charakteristické znaky:
o uspokojování vlastních potřeb bez ohledu na jiné, trvalá nezodpovědnost a bezohlednost vůči společenským normám, pravidlům a závazkům
o nezájem o city druhých
o neschopnost udržovat trvalé vztahy
o nízká tolerance k frustraci, nízký práh pro uvolnění agrese a násilí
o neschopnost poučit se ze zkušenosti, zvláště z trestu
o neschopnost pociťovat vinu, svádění viny na jiné, nalézání výmluv pro své chování
o vnitřní přesvědčení a logika: "Druzí by mě mohli vykořisťovat, zneužívat. Když nebudu jednat první, mohou mi ublížit. Když můžu využít první, budu ve výhodě. Druzí jsou hlupáci. Já jsem silný a chytrý."