AvXML-1.0RC2

Ve dnech 23-24. dubna bude opět probíhat cvičení VOLCEX.

Odkaz: mapy

Účetnictví Českého hydrometeorolo­gického ústavu (ČHMÚ) nebylo v letech 2009 až 2011 správné a úplné a v roce 2011 navíc nebylo průkazné ve smyslu zákona o účetnictví, zjistil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). V roce 2010 ústav podhodnotil výsledek hospodaření po zdanění o více než tři miliony korun a v roce 2011 naopak výsledek hospodaření po zdanění o více než 1,2 milionu Kč nadhodnotil.

V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR se ve čtvrtek 28. března 2013 uskutečnilo slavnostní zasedání podvýboru hospodářského výboru Sněmovny pro vědu, výzkum, letectví  a kosmonautiku. Rada pro výběr a udělování ocenění  týmů a osobností za významný a mimořádný přínos a prezentaci českého, resp. československého letectví a kosmonautiky  při podvýboru udělila ocenění za celoživotní přínos pro české, resp. československé letectví  a kosmonautiku a jeho propagaci za rok 2012.