International cloud atlas, volume II

V rámci připravovaného přechodu od textových OPMET informací k XML/GML proběhl od 1.března do 22.dubna 2013 test SIGMETů, kdy byl každý SIGMET dekódován softwarem podle předpisu ANNEX3. Zejména byl ze SIGMETů zjistován FIR, jev na který je SIGMET vydaný a lokace jevu, jinými slovy zda SIGMET odpovídá ANNEXu3. Z testu byly vyřazeny FIRy, kde bylo v uvedeném období vydáno méně než 10 SIGMETů. Vyřazeny byly také SIGMETy CNL. Celkem bylo v tomto období vydáno 18805 SIGMETů. V nich se podařilo určit 160 FIRů. V 622 SIGMETech nešlo zjistit FIR. Jev na ,který je SIGMET vydaný byl správně uvedený v 88 procentech SIGMETů. Lokace jevu byla bez chyb uvedena v 67 procentech SIGMETů.


Procentuální vyjádření vydaných bezchybných SIGMETů podle FIRů je uvedeno níže.