Sopečný popel představuje významné nebezpečí pro letecký provoz. Mezinárodní normy a doporučené postupy (International Standards and Recommended Practices) týkající se výskytu sopečného popele jsou obsaženy především v ICAO Annexu 3, 11 a 15 k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví. Kromě toho jsou postupy činnosti zapracovány do řady regionálních ICAO manuálů a dokumentů.

Užitečné odkazy:

ICAO Doc 9766 – Handbook on the International Airways Volcano Watch (Operational Procedures and Contact List)

ICAO Doc 9691 – Manual on Volcanic Ash, Radioactive Material and Toxic Chemical Clouds

ICAO EUR Volcanic Ash Contingency Plan – ICAO EUR Doc 019

ICAO NAT Contingency Plan – ICAO NAT Doc 006

ICAO EUR Doc 014 - EUR SIGMET and AIRMET Guide

Volcanic Ash Advisory Centre (VAAC) areas of responsibility

VAAC London

VAAC Toulouse

CFMU EUROCONTROL Network Operations Portal

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit