Vyzýváme všechny členy Parlamentu ČR k záchraně vlajkového národního dopravce Českých aerolinií, jako jedné z nejstarších firem v České republice a zároveň jako třetí nejstarší letecké společnosti na světě. Český národní vlajkový dopravce je v dlouhodobé a vleklé krizi se špatnými hospodářskými výsledky, na kterou poukazujeme v časovém horizontu delším než je působení současného vedení. Bohužel ani výměna vrcholového managementu společnosti nenastartovala změny správným směrem. Piloti Českých aerolinií jsou připraveni, jak opakovaně deklarují na každém jednání s managementem, aktivně se podílet na hledání úspor napříč celou společností, což již prokázali dobrovolným snížením mezd o 31 procent v letech minulých. V současné době národní dopravce České aerolinie připomíná džber s velkou dírou, kudy voda stále odtéká. Nikdy jsme nechtěli a ani v budoucnu nechceme, aby se řešení problému hledalo přiléváním do džberu ze strany státu! Jediná možnost je ucpání díry ve dně dříve, než bude džber úplně prázdný. Údajná restrukturalizace směřuje k destrukci, poslance a senátory Parlamentu ČR vyzýváme k důsledné okamžité kontrole činnosti vlády (resp.managementu ČSA) při nakládání s majetkem ČSA

České sdružení dopravních pilotů ČSA (CZALPA)

Piloti nabízejí řešení krize Českých aerolinií. Ve snaze pomoci společnosti a kvůli získání času na nalezení strategického investora přicházejí se vstřícným krokem, a to dalším dočasným snížením svých mezd, které by přineslo úspory ve výši 50 milionů korun v průběhu roku 2012.

České aerolinie prodaly dvě své dceřiné firmy státnímu Českému Aeroholdingu. Za společnost Czech Airlines Handling, která se zabývá odbavováním letadel a cestujících, inkasovaly 750 milionů korun. Za firmu CSA Services, jež provozuje kontaktní centrum nebo funguje jako personální agentura, získaly 28 milionů korun.

Piloti Českých aerolinií se obrátili na poslance a v otevřeném dopisu je požádali, aby přiměli vládu k okamžitému řešení neutěšené situace Českých aerolinií. Vláda musí urychleně iniciovat kroky, které povedou k záchraně českého národního dopravce s 88letou tradicí, který je třetí nejstarší leteckou společností na světě.

Společnost ČSA prochází v posledních letech obtížemi. V roce 2009 zaměstnanci ve snaze pomoci společnosti souhlasili se zásadním snížením mezd (u pilotů 30%) a v roce 2010 pak podpořili i přes jeho dopady na zaměstnance restrukturalizační plán, který počítal se redukcí velikosti a její stabilizací pro případnou privatizaci. I přes tuto vstřícnost zaměstnanců se managementu nepodařilo zlepšit hospodaření společnosti a v roce 2010 skončila v hluboké provozní ztrátě přes jednu miliardu korun. Společnost předpokládá vysokou ztrátu i v letošním roce. Přesné informace ale utajuje jak management, tak Ministerstvo financí a „úspěchy“ při správě státního majetku tak zůstávají pro občany tajemstvím.

30.11.2011

Management rozhodl o vyvedení třetiny flotily mimo mateřskou firmu bez jakékoli diskuse se zaměstnanci. Členové vedení ČSA sice s CZALPA vedli jednání o budoucnosti regionální dopravy, manažeři se však na nich o tak radikálním plánu nikdy ani nezmínili. Navíc zástupcům zaměstnanců nebyli ani schopni vysvětlit a zdůvodnit své vlastní analýzy a podklady, které si vzájemně odporovaly. Na základě toho požádal management podniku o odklad dalších jednání. Následně bez jakýchkoliv informací, varování či diskusí vydal rozhodnutí o vyvedení 11 z 30 letadel ČSA do dceřiné společnosti Holidays Czech Airlines (HCA).